Home

 

Stichting PION

Welkom bij Stichting PION

 

 

PION staat voor Stichting Indische/Indonesische Organisaties Nijmegen en omstreken en heeft als doelstelling:

 

Het behartigen, ondersteunen en vertegenwoordigen van gemelde Indische Organisaties, en voorts al

hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin des woords

 

Een belangrijke actviteit is de jaarlijkse herdenking op 14 augustus van de slachtoffers uit of gerelateerd aan

Nijmegen en de regio, die zijn gevallen in de oorlog in het Verre Oosten. Deze jaarlijkse herdenking vindt plaats

in het stadhuis van Nijmegen.

 

 

In memoriam

 

Op 22 mei 2017 is Joyce Bloem overleden. Zij was de maakster

van de gedenkplaat die sinds 2007 is geplaatst in de

Gedeputeerdenplaats van het historisch gedeelte van het

stadhuis van Nijmegen. De jaarlijkse herdenking met

kransleggingen, spelen van de Taptoe, gezamenlijk zingen van

het Wilhelmusdefilé en het defilé vindt daar plaats.

De gedenkplaat van Joyce Bloem is de plaats waar de gemeente

Nijmegen aan nabestaanden van slachtoffers van de

oorlog in Azië uit stad en regio, een officiële gelegenheid biedt

tot herdenken.

 

Herdenking 2017

Noteert u alvast maar dat de Indië-herdenking dit jaar is op maandag 14 augustus

 

Herdenking 2016: Gedeelde Ervaringen

Vorig jaar vond de Nijmeegse herdenking van slachtoffers van de oorlog in Indië voor de elfde keer plaats.

Het thema was dit jaar Gedeelde Ervaringen'. Directeur van het Indisch Herinneringscentrum Yvonne van Genugten

en Kartini Slaats hielden als naoorlogse tweede en derde generatie Indo's toespraken over hoe hun opa's de Indische

oorlogervaringen met hen deelden.

De herdenking trok weer veel bezoekers. Canto Novio mannen vocaal ensemble Nijmegen e.o. zorgde voor de

muzikale omlijsting.

De integrale tekst van de toespraken van Yvonne van Genugten en Kartini Slaats leest u op de archiefpagina van

deze website.

 

 

 

 

 

Aangesloten organisaties PION

IndoFILMCafe

Pelita

IndischHistorisch.nl