Home

Aangesloten organisaties PION

IndoFILMCafe

Masoek Sadja

Pelita

IndischHistorisch.nl

 

Stichting PION

 

Welkom bij Stichting PION

 

 

PION staat voor Stichting Indische/Indonesische Organisaties Nijmegen en omstreken en heeft als doelstelling:

 

Het behartigen, ondersteunen en vertegenwoordigen van gemelde Indische Organisaties, en voorts al

hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin des woords

 

Een belangrijke actviteit is de jaarlijkse herdenking op 14 augustus van de slachtoffers uit of gerelateerd aan

Nijmegen en de regio, die zijn gevallen in de oorlog in het Verre Oosten. Deze jaarlijkse herdenking vindt plaats

in het stadhuis van Nijmegen.

 

Herdenking 2016: Gedeelde Ervaringen

 

Dit jaar vond op zondag 14 augstus de Nijmeegse herdenking van slachtoffers van de oorlog in Indië voor de elfde

keer plaats. Het thema was dit jaar Gedeelde Ervaringen'. Directeur van het Indisch Herdenkingscentrum Yvonne

van Genugten en Kartini Slaats hielden als naoorlogse tweede en derde generatie Indo's toespraken over hoe hun

opa's de Indische oorlogervaringen met hen deelden.

De herdenking trok weer veel bezoekers. Canto Novio mannen vocaal ensemble Nijmegen e.o. zorgde voor de

muzikale omlijsting.

De integrale tekst van de toespraken van Yvonne van Genugten en Kartini Slaats leest u op de archiefpagina van

deze website.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Indië Herdenking Nijmegen

 

In 2016 heeft PION een comité aangesteld om de herdenking voorbereiden en coördineren. Het comité heeft ook

thema's voorgesteld die alle behoren tot de idee 'gedeelde ervaringen'. Deze aanpak stelt het gezamenlijke Indische

verleden centraal, maar richt zich tevens naar de toekomst. Het comité bestaat uit mensen die een diepgaande

betrokkenheid hebben bij het Indische door werk, familie of meer dan gemiddelde interesse. De leden zijn Wim Hompe,

Gerda Lamers, Karen Portier en Huub de Jonge. Op de foto staan zij van links naar rechts vanuit uw perspectief.