Home


Stichting PION

       

Welkom bij Stichting PION        PION staat voor Stichting Indische/Indonesische Organisaties Nijmegen en omstreken en heeft als doelstelling:


    Het behartigen, ondersteunen en vertegenwoordigen van gemelde Indische Organisaties, en voorts al

    hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

    alles in de ruimste zin des woords


Een belangrijke actviteit is de jaarlijkse herdenking op 14 augustus van de slachtoffers uit of gerelateerd aan

Nijmegen en de regio, die zijn gevallen in de oorlog in het Verre Oosten. Deze jaarlijkse herdenking vindt plaats

in het stadhuis van Nijmegen.Nieuws

8 november 2019: PION-Bestuurslid Peter van Riel ontvangt de Nijmeegse Zilveren Waalbrugspeld

Mede-oprichter en bestuurslid van het eerste uur Peter van Riel ontving uit handen van 
burgemeester Hubert Bruls de Zilveren Waalbrugspeld. 
De Zilveren Waalbrugspeld is een onderscheiding voor mensen die zich minimaal 10 jaar op bijzondere wijze
hebben ingezet voor de Nijmeegse samenleving. Burgemeester Hubert Bruls reikte deze onderscheiding op
vrijdag 8 november uit aan Peter van Riel.

Indische Nederlander Peter van Riel heeft zich de afgelopen dertig jaar er voor ingespannen dat de gemeenschap
van Indische Nederlanders in stad en regio een gezicht kreeg.
Peter van Riel is in 1996 een van de mede-oprichters geweest van de Stichting Arisan Indonesia Nijmegen (SARI).
Een van de activiteiten was de geschiedenis van Indische Nederlanders bekend maken. SARI organiseerde lezingen,
publiceerde boeken en artikels. Na beëindiging van haar activiteiten in 2013 zette IndischHistorisch.nl de gechiedenisinitiatieven van SARI voort. Peter van Riel bedacht de titel ‘Bandoeng aan de Waal’ voor het boek van
Pieke Hooghoff over de geschiedenis van Indische Nijmegenaren in het begin van de twintigste eeuw. Ook is aan
zijn keukentafel de titel ‘Gelders blauw’ bedacht voor het in 2007 uitgebrachte boek over Indische Gelderlanders
die sinds de jaren vijftig naar Nederland repatrieerden. Burgemeester Bruls herhaalde in zijn toespraak dat
Peter van Riel een verbinder was zowel binnen als buiten de Indische gemeenschap. Peter van Riel heeft rond 2000

het initiatief genomen om de in Nijmegen en omstreken actieve Indische organisaties bij elkaar te brengen.
Daardoor leerden ze elkaar’s activiteiten kennen zijn die op elkaar gaan afstemmen. Dat resulteerde in de
Stichting Platform Indische Organisaties Nijmegen en Omstreken, kortweg PION. Deze samenwerking bleek
vruchtbaar. Nieuwe initiatieven zoals het IndoFILMcafé en de gezelligheidsbijeenkomsten (koempoelan’s) van de
Indische welzijnsorganisatie Pelita. Naast muziek, dansen en Indisch eten kwam ook cultuur aan bod in de vorm
van lezingen over geschiedenis en ontwikkelingen in Indonesië.
Belangrijk was dat Peter van Riel mede heeft gerealiseerd dat de gemeente Nijmegen erkende dat de Indische
gemeenschap er zeer behoefte aan had een aparte herdenking kreeg van de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Samen met regiogemeenten herdenkt de stad sinds 2006 op 14 augustus deze
slachtoffers. Samenwerking vinden partijen voor de hand liggend, blijven samenwerken is het streven.
Peter van Riel weet als onvermoeibare verbinder deze samenwerking tot op de dag van vandaag levend te laten zijn.


Als mede-bestuursleden zijn we er zeer blij mee en trots op om samen met Peter van Riel bij te dragen aan
de activiteiten voor, door en vanuit de Indische gemeenschappen in Nijmegen en de regio.
                 

                           


         


            


    


 

 


 


       


 

 

IndoFILMCafe

  Pelita

IndischHistorisch.nl

Aangesloten organisaties PION