Home

Aangesloten organisaties PION

IndoFILMCafe

Masoek Sadja

Pelita

IndischHistorisch.nl

 

Stichting PION

 

Welkom bij Stichting PION

 

 

PION staat voor Stichting Indische/Indonesische Organisaties Nijmegen en omstreken en heeft als doelstelling:

 

Het behartigen, ondersteunen en vertegenwoordigen van gemelde Indische Organisaties, en voorts al

hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin des woords

 

Een belangrijke actviteit is de jaarlijkse herdenking op 14 augustus van de slachtoffers uit of gerelateerd aan

Nijmegen en de regio, die zijn gevallen in de oorlog in het Verre Oosten. Deze jaarlijkse herdenking vindt plaats

in het stadhuis van Nijmegen.

 

Stichting PION wenst u allen een gelukkig en gezond 2017 toe!

 

Herdenking 2017

Noteert u alvast maar dat de Indië-herdenking dit jaar is op maandag 14 augustus

Herdenking 2016: Gedeelde Ervaringen

 

Dit jaar vond op zondag 14 augstus de Nijmeegse herdenking van slachtoffers van de oorlog in Indië voor de elfde

keer plaats. Het thema was dit jaar Gedeelde Ervaringen'. Directeur van het Indisch Herdenkingscentrum Yvonne

van Genugten en Kartini Slaats hielden als naoorlogse tweede en derde generatie Indo's toespraken over hoe hun

opa's de Indische oorlogervaringen met hen deelden.

De herdenking trok weer veel bezoekers. Canto Novio mannen vocaal ensemble Nijmegen e.o. zorgde voor de

muzikale omlijsting.

De integrale tekst van de toespraken van Yvonne van Genugten en Kartini Slaats leest u op de archiefpagina van

deze website.