Over PION


Stichting PION

Een Indisch platform


Zo'n vijftien jaar geleden hebben Indische organisaties en activiteiten elkaar opgezocht. Ze wilden elkaar beter leren kennen en hun activiteiten op elkaar afstemmen. Dat overleg noemde zich het Platform Indische Organisaties Nijmegen en omgeving, kortweg PION. Samen vormen ze een kleurrijke 'menukaart' die een goed overzicht geeft van het Indisch leven in de regio Nijmegen en omstreken. Op basis van onderling vertrouwen en een goede band zouden de deelnemende partijen de Indische 'kleur' levendig houden en van nieuwe ideeën voorzien.

Om als gesprekspartner van gemeenten. bedrijven en andere organisaties  serieus te worden genomen, is PION een stichting geworden.


De jaarlijkse herdenking op 14 augustus


De belangrijkste en bekendste activiteit is de herdenking op 14 augustus van Indische en niet-Indische slachtoffers die een binding hadden met Nijmegen en omgeving. Deze herdenkingsdag is de Indische variant van de doden-

herdenking op 4 mei. Op 15 augustus is er de landelijke herdenkingsdag van de capitulatie van Japan. Ook al zie je dan maar weinig vlaggen uithangen.

De eerste 'Indische' herdenking vond plaats in 2006. De herdenking werd voorafgegaan door een bijeenkomst met sprekers uit de Indische gemeenschap, uit de kring van veteranen en het College van Burgemeester en Wethouders was afgevaardigd in de persoon van de wethouder Paul Depla, loco-burgemeester. Daarnaast was de burgemeester van de buurgemeente Heumen aanwezig. De herdenking werd begeleid met het spelen van de Last Post, het gezamenlijk zingen van het Wilhelmus. Na de kransleggingen in de Gedeputeerdenplaats van het historische stadhuis namen de aanwezigen deel aan het defilé.

Aan de muur van de binnenplaats hing een kleine plaquette voor de militaire slachtoffers van de oorlog in Azië, die afkomstig waren uit Nijmegen.

Ongeveer 60 mensen met een Indische achtergrond of een geschiedenis in dan wel een

betrokkenheid bij Nederlands-Indië woonden de plechtigheid bij. In 2007 bedroeg het aantal deelnemers

ruim honderd. Hieruit bleek de duidelijke behoefte aan dergelijk herdenken. Naast de tijdgenoten waren

familieleden, nabestaanden en andere belangstellenden van de jongere generaties goed vertegenwoordigd.

De schrijvende en fotograferende pers toonden eveneens volop belangstelling.

In de volgende jaren is de herdenking een niet meer weg te denken moment geworden. De plaatsing in 2007

van een plaquette voor alle slachtoffers van de oorlog in Azië vulde het ontbrekende symbool in voor de

herdenking op 14 augustus. Maakster van de plaquette was Joyce Bloem.


Aangesloten organisaties PION

IndoFILMCafe

  Pelita

IndischHistorisch.nl