Home

Indië-herdenking 2022 in het stadhuis van Nijmegen


Met de opheffing van de meeste Covid-19-maatregelen ziet het er naar uit dat de herdenking op
maandag 15 augustus doorgaat.
Een opleving van de pandemie is het voorbehoud dat we maken.
We zijn als organisator al aan het voorbereiden. Dat houdt in gastsprekers vinden, publicitaire
activiteiten uitvoeren, de muzikale omlijsting regelen en afstemmen met de gemeente.
We houden u op deze website op de hoogte over de voortgang.


Uitgave cahier (On)Gedeelde ervaringen (vanaf 15 augustus 2021)

Het Indisch Cahier vormde de afsluiting van een vijfjarig programma dat het Comité Indië Herdenking Nijmegen (onderdeel van PION) sinds 2015 heeft uitgerold. Daarin stonden (on)gedeelde ervaringen van oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië en hun nabestaanden centraal. Daarbij was telkens speciale aandacht voor de minder bekende groepen binnen die gemeenschap: Molukkers, spijtoptanten, buitenkampers, Indonesiërs, Japans-Indische nakomelingen. Het cahier is de weerslag van de inleidingen gehouden tijdens de jaarlijkse plechtigheid gecombineerd met uitvoerige portretten van

oorlogsgetroffenen of hun nabestaanden, dit gelardeerd met privé-archiefbeelden. Een mooi voorbeeld is dat van de Nijmeegse

Elsje Mulder die met haar moeder twee Japanse kampen overleefde maar haar jongere zusje verloor. Deze bundel is een fraai document

dat voor alle Nijmegenaren waarde heeft. De Indische en Molukse Nederlanders maken immers al meer dan 70 jaar deel uit van de stadsbevolking. 

Daarom is de uitgave ook geschikt om in het regionaal onderwijs te gebruiken. Er zal dan ook een exemplaar worden aangeboden aan een groot aantal leerkrachten in het voortgezet onderwijs, tezamen met aanvullende informatie van PION,

als ingrediënt voor een zelf te organiseren themales.  Het eerste exemplaar wordt op 15 augustus in ontvangst genomen door burgemeester Hubert Bruls. Op die dag herdenkt Indisch Nederland het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië. 


Titel:
(On)Gedeelde ervaringen. Indisch Cahier Nijmegen. Persoonlijke herinneringen aan de gevolgen van het einde van WOII in Nederlands-Indië


Door: Wim Hompe, Huub de Jonge, Gerda Lamers, Karen Portier

Uitgave: Stichting PION (Platform Indische Organisaties Nijmegen e.o.)
ISBN: 978-90-9034874-2
Cahiervorm, 96 bladzijden.
Prijs: € 12,50 (inclusief verzendkosten)


Voor meer informatie, een recensie-exemplaar, beeldmateriaal of interviewverzoeken met de samenstellers:
Peter van Riel
e-mail: p.van.riel@pelita.nl
Telefoon: 06 135 230 93Het Indisch Cahier bestellen?
Dat kan door € 12,50 over te maken naar bankrekeningnummer

NL82 INGB 0680364110 t.n.v. M. van Beers, o.v.v. Indisch Cahier Nijmegen + uw volledige naam en adresgegevens.
Het cahier wordt u na 15 augustus per post toegezonden. Bezorgtijd: binnen 7 werkdagen.


Aangesloten Indische organisaties

IndoFILMCafe

Pelita

IndischHistorisch.nl