Home

Indië-herdenking 15 augustus 2022 in de raadzaal in het stadhuis van Nijmegen
Aanvang: 19.30 uurOmdat het precies 80 jaar geleden is dat het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) decapitulatie tekende

en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië begon, zal deplechtigheid worden opgeluisterd door de

Erewacht van het Regiment Van Heutsz,de erfdrager van het KNIL. De Erewacht wordt bij deze ceremonie

uitgevoerd door enkele geüniformeerde leden van de Vereniging Traditie Regiment van Heutsz. Dit zal na

afloop zijn van de ceremonie in de raadzaal, tijdens het leggen van dekransen en het blazen van de taptoe op

de Gedeputeerdenplaats bij het Indië-monument.


Na twee jaar sober stilstaan bij de gevolgen van de Japanse bezetting en de Bersiaptijd, wordt dit jaar op
15 augustus een gedenkwaardige plechtigheid verwacht in en rond het stadhuis van Nijmegen. Met een koor,
diverse sprekers en een plechtige kranslegging.


Hoofdsprekers zijn bij deze herdenking Adriaan van Dis en Peter de Thouars

Adriaan van Dis (Bergen 1946) kennen we van Indische Duinen, van Familieziek en Ik kom terug. Daarin staat
zijn Indische achtergrond centraal. Ook in zijn recente verhalenbundel Vijf vrolijke verhalen komt het Indische
element terug. Op 11 mei 2022 ontvangt Adriaan van Dis een eredoctoraat van de Radboud Universiteit in
Nijmegen voor zijn verdiensten als ambassadeur voor het leren van talen en culturen.

 

Tweede spreker is de Nijmeegse kunstenaar Peter de Thouars (Jakarta 1952). Het werk van Peter de Thouars
staat niet los van zijn wortels in Indonesië en van de schok, de desoriëntatie die zijn komst naar Nederland,
op zesjarige leeftijd, heeft teweegbracht. Het vormde hem tot een veelzijdig artistiek verkenner tussen twee
culturen. Peter de Thouars exposeert in binnen- en buitenland. Hij werkte in 2022 mee aan het Indisch Cahier
Nijmegen.
             Adriaan van Dis. Foto: Carel Schutte                                           Peter de Thouars. Foto: Peter van Riel


Andere sprekers zijn loco-burgemeester Jean=Paul Broeren en Humphrey de la Croix (voorzitter Platfom Indsche
Organisaties Nijmegen e.o., PION).

Het Nijmeegse koor Terpsichoré o.l.v. dirigent Leo Driessenaar zal een gepast repertoire zingen.


Nadere informatie voor de pers:

Peter van Riel

steunpuntnijmegen@pelita.nl

06-13523093

Bijgeleverde beelden zijn vrij van rechten en mogen worden gebruikt mits fotograaf wordt vermeld.


Aanmelden voor de herdenking is inmiddels gesloten. Het aantal toegestane bezoekers in de ruimte is bereikt.


Aangesloten Indische organisaties

IndoFILMCafe

Pelita

IndischHistorisch.nl