Home

Dodenherdenking 2023 in Nijmegen, nu naar de Indië-herdenking op 15 augustus


Nu de herdenkingen rond 4/5 mei voorbij zijn, kijkt een deel van de  Nederlanders uit naar die andere datum: 15 augustus. Want toen op 5 mei 1945 hier overal de driekleur uitging om het einde van de Duitse bezetting te vieren, zuchtten in de Oost nog vele honderdduizenden landgenoten onder het juk van de Japanners. Pas op 15 augustus 1945 was voor hen de Tweede Wereldoorlog voorbij. Hoewel ook daarna de vrede nog ver weg leek.                                                                                              Kartini Slaats, Laura van den Vrijhoef, Oscar Ekkelboom en Timo Hübner; het nieuwe
                                                  comité Indië-herdenking bij de 4 mei herdenking op het Traianusplein in Nijmegen
                                                  Foto: Peter van Riel


Ook in Nijmegen staan we elk jaar stil bij die datum, want de stad kent ongeveer 6.500 inwoners met een achtergrond in Nederlands-Indië. Het nieuwe comité dat de komende jaren invulling gaat geven aan de

plechtigheid behoort alweer tot de derde generatie.
Kartini Slaats, Laura van den Vrijhoef, Oscar Ekkelboom en Timo Hübner zijn jonge dertigers. Het zijn gewone Nijmegenaren, van Indische origine, zeer betrokken bij de stad en haar inwoners. Dit viertal neemt het stokje

over van het vorige comité dat bestond uit Karen Portier, Gerda Lamers, Wim Hompe en Huub de Jonge (allen

zestig plusser). Het nieuwe team gaat de Indië-herdenking een moderne invulling geven maar zonder aan de bedoeling ervan te sleutelen.

“Want de oorlog houdt niet op bij de eerste generatie, hij kan doorgalmen in de levens van hun kinderen en kleinkinderen. Ook vandaag de dag is een herdenking als die van 15 augustus daarom zinvol”, vinden Kartini en Laura.
Het verjongde comité doet een oproep aan iedereen, jong en oud, om de Indië-herdenking in en rond het
stadhuis van Nijmegen straks bij te wonen. Om zo de generaties met elkaar te verbinden, en om een brug te

slaan tussen 5 mei en 15 augustus.

De nieuwe comitéleden zijn beschikbaar voor interviews of nadere uitleg.
Mail naar p.van.riel@pelita.nl of bel 06 135 230 93
Kijk op deze website voor meer informatie die de komende maanden volgt.


Aangesloten Indische organisaties

IndoFILMCafe

Pelita

IndischHistorisch.nl