Home

18e Indië-herdenking op dinsdag 15 augustus 2023

Fotogalerie herdenking klik hier

Veel mensen hebben de herdenking bijgewoond. Naar schatting 240-250 zijn
in het stadhuis geweest. De Indische bekende liederen als Terang bulan, Nina
Bobo en Waarom huil je toch Nona Manis waren goed gekozen. Ze gaven deze
editie van de herdenking een Indischer gevoel en sfeer, wat goed met het
vertellen van de verhalen uit familiegeschiedenissen samenging, zelfs versterkten.

Historica, de Indische Yvette Kopijn hield een lezing waarin voor alle partijen
aandacht en plaats was. Een inclusief verhaal. Ook zij gaf met het verhaal van
haar familie niet alleen de persoonlijke noot mee maar verbond die met de
grote historische gebeurtenissen waarin zij terechtkwamen. Ik vond het een
goede lezing vooral door het pleidooi de verhalen te zoeken en te vinden,
door te geven en vast te leggen. Als het ware een fundamentele bouwsteen
daarmee gevend voor levend houden van het herinneren.

De zussen Wendy en Steffie de Haan vertelden over hun reizen naar Indonesië
om hun wortels te vinden. Naast de herkenbare beschrijving en beleving over
het land waar ze gedachten over hadden, maar niet aan den lijve (taal, klimaat,
de mensen, de mentaliteiten) ondervonden toonden ze erg de emoties die die
reizen bij hen hadden teweeg gebracht. Ze merkten ineens deel uit te maken
van een nieuwe gemeenschap (althans hun kijk op de eigen vertrouwde Indische
omgeving) met een rijke achtergrond en verleden. Dat gaf nieuwe elementen
aan hun mensbeelden en verbondenheid met de eigen Indische maar ook
niet-Indische omgeving.


De Indisch-Molukse Nijmeegse familie Gentenaar was er met het eigen
verhaal en vertegenwoordigd als drie generaties. Het was het verhaal
over aanpassen in Nederland. Vooral ook voor gebrek aan interesse voor
hun achtergrond en wie ze waren en wat ze hadden meegemaakt.
Het Indische zwijgen dat meermalen ook bij de zussen De Haan ter sprake
kwam, werd benoemd. Opa Gentenaar zweeg, opa Sopacua sprak.Het organiserend comité doet een oproep aan iedereen, jong en oud, om

verhalen te vinden in hun familie. Zo kunnen de generaties met elkaar

worden verbinden.

“Want de oorlog houdt niet op bij de eerste generatie, hij kan doorgalmen
in de levens van hun kinderen en kleinkinderen. Ook vandaag de dag is een
herdenking als die van 15 augustus daarom zinvol”, vinden Kartini Slaats en
Laura van den Vrijhoef.

De nieuwe comitéleden zijn beschikbaar voor interviews of nadere uitleg.
Mail naar p.van.riel@pelita.nl of bel 06 135 230 93


Herdenking in het stadhuis via live streaming nog te zien
Kon u niet naar de herdenking komen? U kunt de opname nog online terugkijken:

https://channel.royalcast.com/nijmegen/#!/nijmegen/20230815_1


De uitnodiging lezen
Vergroot (pijltje rechtsboven) de uitnodiging om het programma van de herdenking te lezen als PDF-bestand:


Interview NOS-radio met comitélid Timo Hübner
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/nos-radio-1-journaal/ecc1c4fa-61fd-42d1-b620-0b0549776992/2023-08-15-meer-indie-herdenkingen-met-meer-jonge-organisatoren

Jongeren hebben behoefte aan herdenken die bij hun generatie past

https://nos.nl/artikel/2486681-meer-indie-herdenkingen-met-meer-jonge-organisatoren


Verzet tegen de Japanse bezetter
Nijmegenaar Gerard van Haren heeft onderzoek gedaan naar de slag om het eiland Timor in 1942. Weinigen weten dat er een guerillastrijd werd gevoerd tegen de Japanners.
U vindt informatie op de website
https://verzettimor1942.nl/.
Zie ook: https://nos.nl/r/425334
U kunt ook het boek lezen getiteld “Zij wilden niet buigen, De Guerrilla van het KNIL op Timor 1942″.
Het is te bestellen via: https://verzettimor1942.nl/boek-bestellen/

Aangesloten Indische organisaties

IndoFILMCafe

Pelita

IndischHistorisch.nl