Over PION

Een Indisch platform


Zo'n vijftien jaar geleden hebben Indische organisaties en activiteiten elkaar opgezocht. Ze wilden hun activiteiten
op elkaar afstemmen. Dat overleg noemde zich het Platform Indische Organisaties Nijmegen en omstreken, kortweg PION.

De deelnemende partijen hopen zo de Indische 'kleur' in de samenleving zichtbaar te houden. 


De jaarlijkse herdenking op 14 augustus (vanaf 2021 op 15 augustus)


De belangrijkste en bekendste activiteit is de herdenking op 14 augustus van Indische en niet-Indische slachtoffers. Met een vroegere Nijmeegse binding. Of via nabestaanden die hier wonen. Deze herdenkingsdag is de Indische
variant van de dodenherdenking op 4 mei. 

De eerste 'Indische' herdenking vond plaats in 2006. PION blijft nadenken over vernieuwen van de herdenking. Hoe willen volgende generaties de herdenking oppakken en vormgeven? 

De eerste keer dat de herdenking op 15 augustus zou zijn, gaat niet door vanwege de beperkende maatregelen tijdens de Covid-19-pandemie.

Geen herdenking in 2021, wél de uitgave van het cahier 'On)Gedeelde ervaringen'
Dit jaar 2021 zal niet geheel voorbijgaan aan herdenken van de gevolgen van de oorlog in Nederlands-Indië/Indonesië.
We kondigen alvast aan dat vanaf 15 augustus een bundel zal worden uitgebracht in de vorm van een cahier. Hierin zijn verhalen en inleidingen die in de herdenkingen zijn gehouden gebundeld, evenals een aantal toegevoegde persoonlijke verhalen van tijdgenoten en door leden van de jongere generatie. 
Binnenkort volgt informatie over het cahier en hoe u er een in bezit kunt hebben.