Organisaties


Stichting PION

Aangesloten organisaties

IndoFILMCafe

Voluit: Stichting IndoFILMCafe


Doelstelling:

een brug slaan tussen het cultureel erfgoed van voormalig Nederlands-Indië en het Indonesië van nu.


Website: www.indofilmcafe.nl

WIAN voorheen Masoek Sadja Nijmegen

Door beëindiging van de Indische instuifbijeenkomsten per 1 januari 2017, is er geen organisatie Masoek Sadja meer die deel uitmaakt van PION. 

De Werkgroep Indische Activiteiten Nijmegen en omgeving (WIAN), zal enkele activiteiten van Masoek Sadja voortzetten. De lezingen op 10 juni 2017 van Simone Berger en Humphrey de la Croix, waren daarvan de eerste.


Contactgegevens:

Peter van Riel

Telefoon: 06 - 13523093 Stichting Pelita


Opgericht: 1947

Doelstelling/activiteiten:

Op de website www.pelita.nl: "Pelita neemt de sociale, culturele en historische context als uitgangspunt van de hulp- en dienstverlening. Alleen zo is maatwerk mogelijk. Maatwerk dat gestalte zal krijgen in bij de groep passende diensten en voorzieningen bij een brede Indische welzijnsinstelling."

Pelita heeft een wettelijke rol in de uitvoering van de bijzondere

wetten m.b.t. oorlogsgetroffenen. Daarnaast is er het maatschappelijk werk om degenen die te maken hebben met de gevolgen van oorlogservaringen bij te staan met adviezen en verwijzingen richting gespecialiseerde hulpverlening.Contactgegevens regio Nijmegen:

Peter van Riel

Telefoon: 06 - 13523093 
IndischHistorisch.nl


IndischHistorisch.nl is een geschiedenissite van, voor en door Indische Nederlanders en iedereen die geïnteresseerd is in hun geschiedenis en achtergronden.


Doelstelling:

Indische geschiedenis is van alle Indische Nederlanders en zij die erin geïnteresseerd zijn of er zich bij betrokken voelen. Daarom is ieder individueel verhaal van Indische Nederlanders van belang voor hun totale geschiedenis.
IndischHistorisch.nl wil voor iedereen toegankelijke informatie bieden in de vorm van populair-wetenschappelijke publicaties. Het verhaal van de mens in grote historische gebeurtenissen staat centraal.
We helpen u graag met uw verhaal te publiceren, een vraag te beantwoorden of informatie te zoeken.


Contactgegevens:

Humphrey de la Croix (hoofdredacteur)

info@indischhistorisch.nl

Website: www.indischhistorisch.nl


Aangesloten Indische organisaties

IndoFILMCafe

  Pelita

IndischHistorisch.nl