Organisaties

Aangesloten organisaties

WIAN voorheen Masoek Sadja Nijmegen


De Werkgroep Indische Activiteiten Nijmegen en omgeving (WIAN), zet  enkele activiteiten voort van de voormalige Masoek Sadja of instuifmiddagen. Een bij deelnemers geliefde bijeenkomst zijn de Indische eettafels in het Oud Burgeren gasthuis in Nijmegen.


Contactgegevens:

Peter van Riel

Telefoon: 06 - 13523093 IndoFILMCafe

Voluit: Stichting IndoFILMCafe


Doelstelling:

een brug slaan tussen het cultureel erfgoed van voormalig Nederlands-Indië en het Indonesië van nu.


Website: www.indofilmcafe.nl

Stichting Pelita


Opgericht: 1947

Doelstelling/activiteiten:

Op de website www.pelita.nl: "Pelita neemt de sociale, culturele en historische context als uitgangspunt van de hulp- en dienstverlening. Alleen zo is maatwerk mogelijk. Maatwerk dat gestalte zal krijgen in bij de groep passende diensten en voorzieningen bij een brede Indische welzijnsinstelling."

Pelita heeft een wettelijke rol in de uitvoering van de bijzondere

wetten m.b.t. oorlogsgetroffenen. Daarnaast is er het maatschappelijk werk om degenen die te maken hebben met de gevolgen van oorlogservaringen bij te staan met adviezen en verwijzingen richting gespecialiseerde hulpverlening.Contactgegevens regio Nijmegen:

Peter van Riel

Telefoon: 06 - 13523093 
IndischHistorisch.nl


IndischHistorisch.nl is een geschiedenissite van, voor en door Indische Nederlanders en iedereen die geïnteresseerd is in hun geschiedenis en achtergronden.


Doelstelling:

Indische geschiedenis is van alle Indische Nederlanders en zij die erin geïnteresseerd zijn of er zich bij betrokken voelen. Daarom is ieder individueel verhaal van Indische Nederlanders van belang voor hun totale geschiedenis.
IndischHistorisch.nl wil voor iedereen toegankelijke informatie bieden in de vorm van populair-wetenschappelijke publicaties. Het verhaal van de mens in grote historische gebeurtenissen staat centraal.
We helpen u graag met uw verhaal te publiceren, een vraag te beantwoorden of informatie te zoeken.


Contactgegevens:

Humphrey de la Croix (hoofdredacteur)

info@indischhistorisch.nl

Website: www.indischhistorisch.nl