Archief

Op deze pagina staat een aantal momenten bewaard waarin PION een rol speelde of in beeld is geweest.

15 augustus 2022

Indië-herdenking zonder publiek en presentatie (On)gedeelde ervaringen. Indisch Cahier Nijmegen. Persoonlijke herinneringen aan de gevolgen van het einde van WOII in Nederlands-Indië


Het cahier is de weerslag van de inleidingen gehouden tijdens de jaarlijkse plechtigheid gecombineerd met uitvoerige portretten van

oorlogsgetroffenen of hun nabestaanden, dit gelardeerd met privé-archiefbeelden. Een mooi voorbeeld is dat van de Nijmeegse

Elsje Mulder die met haar moeder twee Japanse kampen overleefde maar haar jongere zusje verloor. Deze bundel is een fraai document

dat voor alle Nijmegenaren waarde heeft. De Indische en Molukse Nederlanders maken immers al meer dan 70 jaar deel uit van de stadsbevolking. 

Daarom is de uitgave ook geschikt om in het regionaal onderwijs te gebruiken. Er zal dan ook een exemplaar worden aangeboden aan een groot aantal leerkrachten in het voortgezet onderwijs, tezamen met aanvullende informatie van PION,

als ingrediënt voor een zelf te organiseren themales.  Het eerste exemplaar wordt op 15 augustus in ontvangst genomen door burgemeester Hubert Bruls. Op die dag herdenkt Indisch Nederland het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië. 

 

Titel:
(On)Gedeelde ervaringen. Indisch Cahier Nijmegen. Persoonlijke herinneringen aan de gevolgen van het einde van WOII in Nederlands-Indië

Door: Wim Hompe, Huub de Jonge, Gerda Lamers, Karen Portier
Uitgave: Stichting PION (Platform Indische Organisaties Nijmegen e.o.)
ISBN: 978-90-9034874-2
Cahiervorm, 96 bladzijden.
Prijs: € 12,50 (inclusief verzendkosten)

 

Voor meer informatie, een recensie-exemplaar, beeldmateriaal of interviewverzoeken met de samenstellers:
Peter van Riel
e-mail: p.van.riel@pelita.nl
Telefoon: 06 135 230 93

 

 

Het Indisch Cahier bestellen?
Dat kan door € 12,50 over te maken naar bankrekeningnummer

NL82 INGB 0680364110 t.n.v. M. van Beers, o.v.v. Indisch Cahier Nijmegen + uw volledige naam en adresgegevens.
Het cahier wordt u na 15 augustus per post toegezonden. Bezorgtijd: binnen 7 werkdagen.
9 november 2019
Bestuurslid Peter van Riel ontvangt uit handen van burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, de zilveren Waalbrugspeld. 

De Zilveren Waalbrugspeld is een onderscheiding voor mensen die zich minimaal 10 jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Nijmeegse samenleving. Burgemeester Hubert Bruls reikte deze onderscheiding op vrijdag 8 november uit aan Peter van Riel.
Indische Nederlander Peter van Riel heeft zich de afgelopen dertig jaar er voor ingespannen dat de gemeenschap van Indische Nederlanders in stad en regio een gezicht kreeg. Juist door hun geruisloos opgaan in de Nederlandse samenleving sinds hun komst in de jaren vijftig, bleven hun culturele en historische achtergronden voor hun ‘Medelanders’ nog zo onbekend. Op de Indische rijsttafel na dan.
Burgemeester Bruls herhaalde in zijn toespraak dat Peter van Riel een verbinder was zowel binnen als buiten de Indische gemeenschap.